موارد استفاده پد سلولزی

 
مکانهای عمومی شامل : اداره جات، واحدهای تولیدی، تالار و سالن های غذاخوری، مجموعه های ورزشی و انبارها.
مراکز صنعتی شامل : صنایع نساجی، مرغداری ها، گلخانه ها، انبار میوه و سبزیجات، توربین های گازی، رنگ فروشی ها، اتاق ژنراتور و پیش خنک کننده ها
borochor new 02

نکاتی در مورد شرایط نگهداری پد سلولزی :

  • توجه داشته باشید که تانکر آب به دور از ورود گرد و غبار باشد.
  • هر دو هفته یکبار آب داخل تانکر را تعویض نمائید.
  • به منظور جلوگیری از رشد جلبک و طولانی کردم عمر پد، بعد از قطع جریان آب ورودی و خشک شدن کامل پدها، اقدام به خاموش نمودن فن ها نمائید.
  • برای جلوگیری از رشد جلبک از سایه بان استفاده نمائید.
  • برای کاهش رسوب گذاری از توزیع یکنواخت آب بر روی پدها اطمینان حاصل نمائید.
  • بطور منظم فیلترهای آب را حداقل یکبار در ماه تعویض نمائید.
    •در هر 24 ساعت یکبار پدها را بصوت کامل خشک کنید.
  • شیر تخلیه مناسب تعبیه نمائید.