آدرس کارخانه:

تبریز -شهرک سلیمی، بیست متری اصلی -کمر بندی جنوبی -کوچه تصفیه خانه-پلاک H33

تلفن: 04134328877 – 04134328878

همراه: 09143090087 – 09143065635 – 09143181665

Email:azarpadtabriz@gmail.com

فرم زیر را پر کرده و نظرات خود را برای ما ارسال کنید.