کاربرد پد سلولزی در مرغداریها 

امروزه تهویه هوا به طریق سرمایش تبخیری رایج ترین و محبوب ترین نوع سیستم تهویه برای کنترل دمای پرندگان میباشد. پدهای خنک کننده شرکت آذر پد تبریز موثر ترین راه برای سرمایش مرغداریها میباشد. چنانچه پدهای سلولزی تولید شده در این شرکت بطریق مناسب نصب و نگهداری شود آنگاه محیطی بسیار مناسب برای پرندگان ایجاد خواهد شد.

دمای پرندگان در حالت نرمال در حدود 41 درجه میباشد. پرندگان برای نگه داشتن دمای اندامهای داخلی خود در حالت بهینه، انرژی مصرف می کنند. انرژی بدست آمده از طریق تغذیه برای رشد و سایر عملکردها استفاده میشود. دمای پرندگان به مرحله رشد آنها بستگی دارد. برای مثال دمای بهینه پرندگان گوشتی از بدو تولد تا هفته چهارم از 23 تا 33 درجه متغیر است. مرغهای تخمگذار در دمای 26 الی 28 درجه بهترین عملکرد را از خود نشان میدهند. پرندگان برای کنترل دمای اضافی بدن خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

1-  کاهش میزان تغذیه برای پایین آوردن دمای بدن.
2-  باز کردن بالها برای افزایش سطح تماس بدن با هوا.
3-  پمپاژ بیشتر خون به قسمتهای خنکتر بدن مانند پاها.

همه این عکس العملهای فوق برای پایین آوردن دمای بدن منجر به کاهش تغذیه شده که به کاهش اندازه و نازک شدن پوسته تخم مرغ می انجامد و اگر چنانچه پرندگان نتوانند گرمای اضافی بدنشان را دفع نماین از گرما تلف خواهند شد لذا سیستم تهویه عامل مهمی در مرغداریها بشمار می رود.